Onze visie

De gelukkige klimopper

Wij willen in de eerste plaats dat al onze leerlingen, gelukkige kinderen zijn. Iedereen is welkom op onze school, zonder vooroordelen! We vinden dat een innoverende en uitdagende, warme, veilige én leuke klas- en schoolomgeving ervoor zorgen dat onze leerlingen graag naar school komen. Duidelijke afspraken en regels maken dat elke leerling zich goed kan voelen. Zo dragen wij bij aan hun geluk én aan optimale leerwinst.

De talentvolle klimopper

We streven naar het behalen van goede resultaten door kwaliteit aan te bieden, maar ook kansen op maat van de leerling, iedereen is uniek! Het ontdekken en verder uitdiepen van talenten in een positief klimaat is de basis die er voor zorgt dat er een totaalbeeld van elke leerling ontstaat. Waarbij zelfstandigheid, kritisch creatieve ingesteldheid en aandacht voor de maatschappij belang hebben in deze uitdieping.

De groeiende klimopper (de klimopper met LEF)

LEF staat voor Leren, Emotioneel sterk en Functioneel in de maatschappij. Door onderwijs op maat aan te bieden zorgen we ervoor dat elke Klimopper LEF heeft. Vanaf de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar dragen socio-emotionele projecten, door én voor de leerlingen, bij aan het openbloeien van de leerling, zelfstandigheid en sociaal sterk worden. Ze leren graag van én met elkaar.

De participerende klimopper

Zowel leerkrachten, ouders én leerlingen krijgen de kans om zich te laten horen en in te zetten voor de school via het oudercomité, schoolraad, leerlingenraad, etc. Betrokkenheid op elk niveau zorgt ervoor dat we samen een mooie toekomst tegemoet gaan.


Onze werking